Höj pensionerna – det lönar sig för lite att ha arbetat

Pensionssystemet ska ge någonting mer än skydd mot fattigdom, nämligen inkomsttrygghet. Ett gemensamt pensionssystem som ger drivkrafter till arbete och finansiering av pensionerna får därför inte ge för små skillnader i utgående pensioner mellan dem som har haft låga livsinkomster och dem som har haft höga. Den allmänna pensionen är baserad på livsinkomstprincipen. Det betyder …

Oppositionens svar på framtidens utmaningar är… (cliff hanger)

Nu har samtliga oppositionspartier presenterat sina budgetmotioner för 2022. De förhåller sig till regeringens budget, men det står partierna fritt att avvisa regeringens förslag för att i stället lägga pengar på annat. Under de senaste 18 månaderna har pandemin satt många av bristerna i det svenska välfärdsbygget i blixtbelysning: För lite personal i äldreomsorgen och …

Jordgubbsbarnen

Första lektionen har vi matematik. Fröken kan allt, jag ska bli som hon. Jag lyssnar så att hjärnan darrar av all kunskap som springer in i mitt huvud. När klockan ringer och det blir rast låtsas jag att jag sätter en kork i hålet där all kunskap gått in så att den inte läcker ut …

Högre sysselsättning och lägre arbetslöshet i stället för budgetöverskott

Enligt både Konjunkturinstitutet (KI) och Riksbankens senaste prognoser för svensk ekonomi förväntas återhämtningen fortsätta i snabb takt. De förutspår att BNP växer med drygt 4,5 procent i år och knappt 4 procent nästa år. Arbetslösheten minskar men beräknas fortfarande ligga kvar på drygt 7 procent vid slutet av nästa år. Den offentliga sektorns finansiella sparande …

Från förväntansfull till frustrerad. Om utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar

I augusti 2020 tillsatte regeringen Utredningen om begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Regeringen beskrev, i utredningens direktiv, oron för att de privata sjukvårdsförsäkringarna ska urholka den tillit som krävs för att medborgarna ska vilja betala skatt som finansierar en välfärd som fördelas efter behov: ”En förutsättning för att ett …

Dags för goda arbeten i plattformsekonomin!

Idag på World Day for Decent Work sluter den europeiska fackföreningsrörelsen upp bakom parollen om goda arbeten för plattformsarbetare. Under senare år har plattformsarbete vuxit och blivit ett inslag i våra nationella såväl som internationella arbetsmarknader.  På arbetets marknad är det inte enbart cykelbud i tätorter som utgör plattformsarbetarna, även om dessa ofta får agera …

Vikariera som press- och kommunikationsansvarig för V i Bryssel

Är du en engagerad pressekreterare och kommunikatör som trivs i händelsernas centrum och vill jobba för Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk? Vi söker nu en vikarierande kommunikations- och pressansvarig till Vänsterpartiets kansli i EU-parlamentet i Bryssel. Anställningsperiod: Från den 15 november 2021 (eller enligt överenskommelse) till den 1 september 2022. Sista ansökningsdatum: 10 oktober 2021 Vänsterpartiets …