Stora frågor debatterades i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vid juni månads plenarmöte. Två kommissionärer gästade kommittén och deltog i debatterna: dels kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som har ansvar för klimat- och miljöfrågor, dels Didier Reynders, med ansvar för rättsstatsprincipen och rättsliga frågor. Kommittén har nu sina möten i hybridform på grund av pandemin. […]

Inlägget EU-debatter om demokrati och rättvis omställning dök först upp på LO Bloggen.

Läs hela nyheten här