Högre sysselsättning och lägre arbetslöshet i stället för budgetöverskott

Enligt både Konjunkturinstitutet (KI) och Riksbankens senaste prognoser för svensk ekonomi förväntas återhämtningen fortsätta i snabb takt. De förutspår att BNP växer med drygt 4,5 procent i år och knappt 4 procent nästa år. Arbetslösheten minskar men beräknas fortfarande ligga kvar på drygt 7 procent vid slutet av nästa år. Den offentliga sektorns finansiella sparande […]

Inlägget Högre sysselsättning och lägre arbetslöshet i stället för budgetöverskott dök först upp på LO Bloggen.

Läs hela nyheten här