Jag skulle skola in en elev i behov av särskilt stöd på en friskola. Då sa rektorn till mig ”Men, du vet vår skola är egentligen inte till för såna elever som hen.” Med anspelning på att min elev var i behov av särskilt stöd, och att hen endast fått plats på friskolan på grund […]

Inlägget Inte till för såna elever som hen dök först upp på Vänsterpartiet.

Läs hela nyheten här