En guide till feministiska podcast

I en värld där rösterna för jämställdhet och feminism blir allt starkare och fler, har podcastmediet blivit en viktig plattform för att sprida idéer, erfarenheter och kunskaper inom dessa områden. Feministiska podcasts erbjuder en bred palett av perspektiv – från akademiska analyser till vardagliga samtal – vilket gör dem till ett oumbärligt verktyg för både …

Varför feministiskt föräldraskap är viktigt för barnens uppväxt

I takt med att världen utvecklas ökar också medvetenheten om jämställdhet och lika rättigheter. Feminismen som rörelse och perspektiv har spelat en avgörande roll i denna utveckling. Ett intressant område där feministiska ideal kan göra stor skillnad är i föräldraskapet. Feministiskt föräldraskap innebär inte bara att uppmuntra flickor att ta plats och pojkar att visa …

Feministiskt initiativs framtid: En intervju med partiledarna

I den här artikeln dyker vi djupt ner i frågan om Feministiskt initiativs (Fi) framtid genom att få perspektiv direkt från partiledarna. Feministiskt initiativ har sedan grundandet år 2005 kämpat för jämställdhet och mot diskriminering i det svenska samhället. Men hur ser Fi:s framtid ut i ett Sverige där den politiska landskapet ständigt förändras? Vi …

Intervju med en framstående kvinnlig entreprenör

Att utforska framgången hos en framstående kvinnlig entreprenör är inte bara inspirerande, utan också insiktsfullt. Deras väg till framgång kan bjuda på unika utmaningar och triumfer som skiljer sig från det traditionellt manligt dominerade affärslivet. I den här intervjun har vi fått möjligheten att sitta ner med en sådan entreprenör. Hon har med säker hand …