En röd budget för grön omställning, jobb och jämlikhet

De senaste 30 åren har de politiska beslut som tagits lett till en minskning av skattekvoten med 7,2 procentenheter, en halvering av utbetalningarna till sjukskrivna och funktionsnedsatta, genom minskade ersättningsnivåer och regler som placerar sjuka utanför systemet, mer än fördubblad relativ fattigdom och en fyrdubbling av arbetslösheten. Samtidigt har förmögenheter och kapitalinkomster för de absolut rikaste ökat dramatiskt. Denna politik har genomförts av […]

Inlägget En röd budget för grön omställning, jobb och jämlikhet dök först upp på Vänsterpartiet.

Läs hela nyheten här