I augusti 2020 tillsatte regeringen Utredningen om begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Regeringen beskrev, i utredningens direktiv, oron för att de privata sjukvårdsförsäkringarna ska urholka den tillit som krävs för att medborgarna ska vilja betala skatt som finansierar en välfärd som fördelas efter behov: ”En förutsättning för att ett […]

Inlägget Från förväntansfull till frustrerad. Om utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar dök först upp på LO Bloggen.

Läs hela nyheten här