Reportage om en kvinnlig konstnär som kämpar för jämställdhet

Konst har alltid varit ett kraftfullt verktyg för att förmedla budskap och driva på samhällsförändringar. Inte minst har den varit central för att lyfta frågor om jämställdhet och ge kvinnor en röst i en värld där de historiskt sett har varit underrepresenterade. I det här reportaget ger vi oss in i livet och arbetet hos …