En guide till feministiska podcast

I en värld där rösterna för jämställdhet och feminism blir allt starkare och fler, har podcastmediet blivit en viktig plattform för att sprida idéer, erfarenheter och kunskaper inom dessa områden. Feministiska podcasts erbjuder en bred palett av perspektiv – från akademiska analyser till vardagliga samtal – vilket gör dem till ett oumbärligt verktyg för både …

Varför feministiskt föräldraskap är viktigt för barnens uppväxt

I takt med att världen utvecklas ökar också medvetenheten om jämställdhet och lika rättigheter. Feminismen som rörelse och perspektiv har spelat en avgörande roll i denna utveckling. Ett intressant område där feministiska ideal kan göra stor skillnad är i föräldraskapet. Feministiskt föräldraskap innebär inte bara att uppmuntra flickor att ta plats och pojkar att visa …

En lista över feministiska filmer som bör ses

Feministiska filmer har det unika uppdraget att utmana och ofta ändra kulturella normer, genom att belysa kvinnors erfarenheter, framställa starka kvinnliga karaktärer och kritiskt granska maktstrukturer i samhället. Flera av dessa filmer använder sig av starka narrativ för att visa på orättvisor och inspirera till förändring. Genom att se dessa filmer kan man få insikter …

Feministiskt initiativs framtid: En intervju med partiledarna

I den här artikeln dyker vi djupt ner i frågan om Feministiskt initiativs (Fi) framtid genom att få perspektiv direkt från partiledarna. Feministiskt initiativ har sedan grundandet år 2005 kämpat för jämställdhet och mot diskriminering i det svenska samhället. Men hur ser Fi:s framtid ut i ett Sverige där den politiska landskapet ständigt förändras? Vi …

Reportage om en kvinnlig konstnär som kämpar för jämställdhet

Konst har alltid varit ett kraftfullt verktyg för att förmedla budskap och driva på samhällsförändringar. Inte minst har den varit central för att lyfta frågor om jämställdhet och ge kvinnor en röst i en värld där de historiskt sett har varit underrepresenterade. I det här reportaget ger vi oss in i livet och arbetet hos …

Intervju med en framstående kvinnlig entreprenör

Att utforska framgången hos en framstående kvinnlig entreprenör är inte bara inspirerande, utan också insiktsfullt. Deras väg till framgång kan bjuda på unika utmaningar och triumfer som skiljer sig från det traditionellt manligt dominerade affärslivet. I den här intervjun har vi fått möjligheten att sitta ner med en sådan entreprenör. Hon har med säker hand …

En guide till feministiska festivaler runt om i Sverige

Feminismen har under de senaste årtiondena fått en allt starkare röst i samhället, inte minst inom kultursektorn där diskussionen om jämställdhet och kvinnors rättigheter tagit stora kliv framåt. I Sverige, ett land som ofta anses ligga i framkant när det gäller jämställdhet och feministisk tanke, har detta givit upphov till en rad festivaler som firar, …

Feminsitiska böcker som borde läsas 2022

I en värld där feministiska perspektiv blir allt viktigare i kampen för jämställdhet och rättigheter, är litteraturen ett kraftfullt verktyg för att sprida idéer och kunskap. Att läsa feministiska böcker utgör inte bara en möjlighet till personlig utveckling, utan också en chans att förstå de strukturer som formar vårt samhälle. År 2022 har en rad …