En lista över feministiska organisationer att engagera sig i

Feminismen har länge varit en drivkraft för social förändring och rättvisa. Genom historien har det funnits många olika vågor och inriktningar inom feministisk teori och praktik, men gemensamt för dem alla är strävan efter jämställdhet och kvinnors rättigheter. Att engagera sig i feministiska organisationer kan vara ett kraftfullt sätt att bidra till denna strävan. Oavsett …

En guide till feministiska podcast

I en värld där rösterna för jämställdhet och feminism blir allt starkare och fler, har podcastmediet blivit en viktig plattform för att sprida idéer, erfarenheter och kunskaper inom dessa områden. Feministiska podcasts erbjuder en bred palett av perspektiv – från akademiska analyser till vardagliga samtal – vilket gör dem till ett oumbärligt verktyg för både …

Varför feministiskt föräldraskap är viktigt för barnens uppväxt

I takt med att världen utvecklas ökar också medvetenheten om jämställdhet och lika rättigheter. Feminismen som rörelse och perspektiv har spelat en avgörande roll i denna utveckling. Ett intressant område där feministiska ideal kan göra stor skillnad är i föräldraskapet. Feministiskt föräldraskap innebär inte bara att uppmuntra flickor att ta plats och pojkar att visa …

En lista över feministiska filmer som bör ses

Feministiska filmer har det unika uppdraget att utmana och ofta ändra kulturella normer, genom att belysa kvinnors erfarenheter, framställa starka kvinnliga karaktärer och kritiskt granska maktstrukturer i samhället. Flera av dessa filmer använder sig av starka narrativ för att visa på orättvisor och inspirera till förändring. Genom att se dessa filmer kan man få insikter …