En lista över feministiska organisationer att engagera sig i

Feminismen har länge varit en drivkraft för social förändring och rättvisa. Genom historien har det funnits många olika vågor och inriktningar inom feministisk teori och praktik, men gemensamt för dem alla är strävan efter jämställdhet och kvinnors rättigheter. Att engagera sig i feministiska organisationer kan vara ett kraftfullt sätt att bidra till denna strävan. Oavsett …

Reportage om en kvinnlig idrottare som bryter stereotyper

Idrott och genus har i många år befunnit sig i en komplex relation. Kvinnliga idrottare har ofta stått inför stereotyper och förutfattade meningar om vad de kan och inte kan göra på idrottsarenan. I detta reportage ska vi ta en närmare titt på en kvinnlig idrottare som ständigt bryter dessa stereotyper, och hur hon inte …

En guide till feministiska podcast

I en värld där rösterna för jämställdhet och feminism blir allt starkare och fler, har podcastmediet blivit en viktig plattform för att sprida idéer, erfarenheter och kunskaper inom dessa områden. Feministiska podcasts erbjuder en bred palett av perspektiv – från akademiska analyser till vardagliga samtal – vilket gör dem till ett oumbärligt verktyg för både …

Varför feministiskt föräldraskap är viktigt för barnens uppväxt

I takt med att världen utvecklas ökar också medvetenheten om jämställdhet och lika rättigheter. Feminismen som rörelse och perspektiv har spelat en avgörande roll i denna utveckling. Ett intressant område där feministiska ideal kan göra stor skillnad är i föräldraskapet. Feministiskt föräldraskap innebär inte bara att uppmuntra flickor att ta plats och pojkar att visa …

Feminsitiska böcker som borde läsas 2022

I en värld där feministiska perspektiv blir allt viktigare i kampen för jämställdhet och rättigheter, är litteraturen ett kraftfullt verktyg för att sprida idéer och kunskap. Att läsa feministiska böcker utgör inte bara en möjlighet till personlig utveckling, utan också en chans att förstå de strukturer som formar vårt samhälle. År 2022 har en rad …