En lista över feministiska organisationer att engagera sig i

Feminismen har länge varit en drivkraft för social förändring och rättvisa. Genom historien har det funnits många olika vågor och inriktningar inom feministisk teori och praktik, men gemensamt för dem alla är strävan efter jämställdhet och kvinnors rättigheter. Att engagera sig i feministiska organisationer kan vara ett kraftfullt sätt att bidra till denna strävan. Oavsett …

Reportage om en kvinnlig idrottare som bryter stereotyper

Idrott och genus har i många år befunnit sig i en komplex relation. Kvinnliga idrottare har ofta stått inför stereotyper och förutfattade meningar om vad de kan och inte kan göra på idrottsarenan. I detta reportage ska vi ta en närmare titt på en kvinnlig idrottare som ständigt bryter dessa stereotyper, och hur hon inte …

Varför feministiskt föräldraskap är viktigt för barnens uppväxt

I takt med att världen utvecklas ökar också medvetenheten om jämställdhet och lika rättigheter. Feminismen som rörelse och perspektiv har spelat en avgörande roll i denna utveckling. Ett intressant område där feministiska ideal kan göra stor skillnad är i föräldraskapet. Feministiskt föräldraskap innebär inte bara att uppmuntra flickor att ta plats och pojkar att visa …

En guide till feministiska festivaler runt om i Sverige

Feminismen har under de senaste årtiondena fått en allt starkare röst i samhället, inte minst inom kultursektorn där diskussionen om jämställdhet och kvinnors rättigheter tagit stora kliv framåt. I Sverige, ett land som ofta anses ligga i framkant när det gäller jämställdhet och feministisk tanke, har detta givit upphov till en rad festivaler som firar, …