Varför feministiskt föräldraskap är viktigt för barnens uppväxt

I takt med att världen utvecklas ökar också medvetenheten om jämställdhet och lika rättigheter. Feminismen som rörelse och perspektiv har spelat en avgörande roll i denna utveckling. Ett intressant område där feministiska ideal kan göra stor skillnad är i föräldraskapet. Feministiskt föräldraskap innebär inte bara att uppmuntra flickor att ta plats och pojkar att visa …

En guide till feministiska festivaler runt om i Sverige

Feminismen har under de senaste årtiondena fått en allt starkare röst i samhället, inte minst inom kultursektorn där diskussionen om jämställdhet och kvinnors rättigheter tagit stora kliv framåt. I Sverige, ett land som ofta anses ligga i framkant när det gäller jämställdhet och feministisk tanke, har detta givit upphov till en rad festivaler som firar, …