En guide till feministiska festivaler runt om i Sverige

Feminismen har under de senaste årtiondena fått en allt starkare röst i samhället, inte minst inom kultursektorn där diskussionen om jämställdhet och kvinnors rättigheter tagit stora kliv framåt. I Sverige, ett land som ofta anses ligga i framkant när det gäller jämställdhet och feministisk tanke, har detta givit upphov till en rad festivaler som firar, …