Feminsitiska böcker som borde läsas 2022

I en värld där feministiska perspektiv blir allt viktigare i kampen för jämställdhet och rättigheter, är litteraturen ett kraftfullt verktyg för att sprida idéer och kunskap. Att läsa feministiska böcker utgör inte bara en möjlighet till personlig utveckling, utan också en chans att förstå de strukturer som formar vårt samhälle. År 2022 har en rad …