En lista över feministiska filmer som bör ses

Feministiska filmer har det unika uppdraget att utmana och ofta ändra kulturella normer, genom att belysa kvinnors erfarenheter, framställa starka kvinnliga karaktärer och kritiskt granska maktstrukturer i samhället. Flera av dessa filmer använder sig av starka narrativ för att visa på orättvisor och inspirera till förändring. Genom att se dessa filmer kan man få insikter …