Feminismens centrala idéer och övertygelser

Feminismen är en komplex uppsättning ideologier och teorier som i sin kärna strävar efter att uppnå lika sociala, politiska och ekonomiska rättigheter för kvinnor. Även om feminismen gynnar alla, är dess mål att uppnå jämställdhet för kvinnor, eftersom prioritering av de mest förtryckta innebär att alla andra befrias. Eftersom mäns rättigheter redan är säkrade och …